Vad betyder vatten för dig?

Det är lätt att ta vattnet för givet. Vi behöver vatten för att duscha och gå på toaletten. Vi behöver ledningar för att kunna bygga nya bostäder och för att skydda våra städer från översvämningar. Vi behöver reningsverk för att skydda våra vatten från föroreningar. När städerna växer och klimatet förändras tar vi ansvar för framtiden. Vi på VA SYD hjälper kommunerna att bygga ut och modernisera. Projektet kallar vi Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.