Vad betyder vatten för dig?

Det är lätt att ta vattnet för givet. Vi behöver vatten för att duscha och gå på toaletten. Vi behöver ledningar för att kunna bygga nya bostäder och för att skydda våra städer från översvämningar. Vi behöver reningsverk för att skydda våra vatten från föroreningar. När städerna växer och klimatet förändras tar vi ansvar för framtiden. Vi på VA SYD hjälper kommunerna att bygga ut och modernisera. Projektet kallar vi Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. 

Senaste nytt

Geotekniska undersökningar pågår

2021-07-02

Under sommar och höst fortsätter VA SYD med olika undersökningar  för att ta reda på mer om mark- och...

Bild på en man som hoppar från badbryggan. Text i bild: Skitviktigt med hållbar avloppsrening ett seminarium under AlmedalenPlay och #iställetföralmedalen

VA SYD deltar med "Skitviktigt med hållbar avloppsrening" på Almedalen Play den 6 juli

2021-07-02

I Skåne pågår just nu den största infrastruktursatsningen inom svensk avloppsrening på decennier – en satsning som är...

Havet med en badbrygga. I bryggan finns en symbol i form av en droppe med en karta för projektet Hållbar avloppsrening

VA SYD inleder samråd om en regional avloppsvattenrening

2021-06-24

Idag den 24 juni lämnar VA SYD in samrådsunderlaget till Länsstyrelsen för att få in synpunkter på hur vi regionalt vill...