Källby dammars framtid

Källby dammar har blivit ett attraktivt naturområde med rikt fågelliv, men i grunden är det faktiskt en del av Källby avloppsreningsverk som ett sista steg i reningsprocessen. I framtiden kommer dammarna att påverkas av minskat flöde, eftersom de inte kan ingå i en avancerad reningsprocess, som skarpare miljölagar nu kräver att vi planerar för.

Källby reningsverk byggdes 1933. Dammarna är det sista steget i avloppsvattenreningen och en del av reningsverket. När anläggningen byggdes låg den en bra bit utanför staden. Det var lätt att skapa ett avstånd till reningsverket. Med åren har staden krupit allt närmare anläggningen och det finns planer på bostäder, naturreservat och en tågstation nära. 

Del av en äldre reningsprocess

Källby avloppsreningsverk kan med nuvarande utformning inte möta en kraftigt växande befolkning och en skarpare miljölagstiftning. Nya tillstånd behövs som matchar utvecklingen av högre krav på att skydda våra hav och vattendrag från föroreningar. Vi står inför nödvändiga investeringar i utbyggnad och ny avancerad  reningsteknik. Dammarna är omtyckta av många och många har nog trott att dammarna kan bevaras som de är om de nödvändiga investeringarna görs i Källby avloppsreningsverk istället för i en regional anläggning, i Malmö. Men så är inte fallet. Dammarna tillhör en äldre reningsprocess och kan inte vara en del av en modern, avancerad reningsprocess. Det innebär att dammarna i framtiden inte längre kommer att fyllas på löpande med varmt vatten från reningsverket så som sker idag, oavsett om reningsverket byggs ut och moderniseras i Källby eller ersätts av en regional anläggning i Malmö.

Så kan dammarna förändras

VA SYD tittar tillsammans med  Lunds kommun på en möjlig lösning att bevara en vattenspegling genom att föra vidare dagvatten, regnvatten, från staden till dammarna när dammarna inte längre kan ta emot renat avloppsvatten från reningsverket. Vattennivån i dammarna kommer då att bli beroende av nederbörden och kommer troligen att bli grundare. 

 

Sidan uppdaterad: 22 oktober 2021 16:05

Innehållsansvarig: webbredaktionen