Källbyområdets framtid

Källby avloppsreningsverk ligger i ett område där Lund ser möjligheter att bygga fler bostäder och skapa ett naturreservat. Det påverkar Källby avloppsreningsverks framtid.

När Källby reningsverk byggdes 1933 låg det en bra bit utanför staden. Det var lätt att skapa ett avstånd till reningsverket. Med åren har staden krupit allt närmare anläggningen.  Staden planerar nya bostäder, ett naturreservat och en tågstation i Källby. Fågelskådare, motionärer och Lundabor njuter av naturen runt dammarna. Dammarna är det sista steget i avloppsvattenreningen och en del av reningsverket.

Utredning om framtiden

I framtiden kan det se annorlunda ut. Vi utreder just nu hur Lunds framtida avloppsrening ska se ut och var den ska ske. En aktuell fråga är hur naturområdet här i Källby påverkas utifrån om Lund beslutar att bygga ut reningsverket här eller om man beslutar att stänga och ta bort verket för att istället rena avloppsvattnet på ett större reningsverk i Malmö. 

Om vi flyttar avloppsreningsverket 

Vad händer med dammarna om vi stänger och tar bort reningsverket i Källby? Vi har tillsammans med  Lunds kommun tittat på en möjlig lösning att bevara dammarna genom att föra vidare dagvatten, regnvatten, från staden till dammarna. Vattennivån i dammarna kommer då att bli beroende av nederbörden och kommer troligen att bli grundare. Det kan i sin tur locka nya djur och växter.

Om vi bygger ut avloppsreningsverket 

Vad händer med området om kommunen beslutar att behålla reningsverket i Källby och vi bygger ut det här. Hur vi kan förena ett större avloppsreningsverk med nya bostäder och naturreservat är inte klart än, utredning pågår. Klart är att ett avloppsreningsverk behöver ha ett visst avstånd till bostäder. Ett större avstånd till dammarna kan också bli aktuellt, eftersom dammarna är en del i reningsprocessen. Olika tunga transporter till och från avloppsreningsverket behöver vara kvar för att verksamheten ska fungera. 

 

Sidan uppdaterad: 20 augusti 2021 13:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen