Utblick inifrån en ny byggnad på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö

Nya Sjölunda – från avloppsreningsverk till resursverk

Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, liksom flera andra avloppsreningsverk i regionen, är i stort behov av utbyggnad och modernisering. Med Nya Sjölunda möter vi på VA SYD flera kommuners behov på ett kostnadseffektivt sätt.

Nya Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö hamn, blir navet i VA SYDs samhällsprojekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. Kommuner som vi erbjuder att ansluta sig är Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala.

Mindre reningsverk stängs

Nya Sjölunda innebär att lokala, mindre reningsverk i anslutande kommuner inte behövs. Det skapar möjlighet för kommunerna att utveckla staden och låta naturen återhämta sig. Detta gäller till exempel i Lund. Mindre vattendrag som Höje å kan inte fortsätta att ta emot utsläpp från ett växande Lund utan att livet i vattnet tar skada. 

Gammalt reningsverk 

Sjölunda avloppsreningsverk byggdes 1963. Sedan dess har vi byggt ut verket i olika omgångar. Vi har nu kommit till en punkt där det inte längre är lönsamt att renovera anläggningen. Sjölunda har återkommande driftstörningar och har svårt att klara reningskraven. Vi behöver snart söka nya miljötillstånd för att bedriva verksamheten. 

Tuffa mål och krav 

För att ge ett nytt miljötillstånd kräver myndigheterna att VA SYD bygger ut och moderniserar Sjölunda avloppsreningsverk, så att vi kan ta hand om allt avloppsvatten en växande stad genererar och att vi kan rena vattnet mer i enlighet med skarpare lagkrav på mer avancerad reningsteknik. Vi investerar därför i läkemedelsrening på Nya Sjölunda. Idag finns läkemedelsrester och andra miljögifter i våra hav och vattendrag.

Tar vara på resurser

Målen för Nya Sjölunda utgår från VA SYDs verksamhetsmål. De är inspirerade av pågående samhällsutveckling och grundas i FNs globala mål. Framtidens avloppsreningsverk ska både rena och ta vara på resurser. Redan idag återvinner vi värmen från avloppsvattnet och återför den till staden. Genom reningsprocessen kan vi också producera biogas till kollektivtrafik och gödning till åkermark. Men vi kan göra ännu mer. Några av målen för Nya Sjölunda är:

  • Vara klimatneutralt 
  • Bidra till att projektet som helhet producerar och återför mer energi till samhället, än det förbrukar 
  • Kunna distribuera återvunnet renat vatten 
  • Samverka med företag och ta hand om sina resurser på ett hållbart sätt
  • Byggas flexibelt för att kunna anpassas efter förändringar i teknik och vattenflöde 
  • Vara 100 procent självförsörjande på vatten i processen.

 

Sidan uppdaterad: 20 augusti 2021 13:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen