Utblick inifrån en ny byggnad på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö

Nya Sjölunda – från avloppsreningsverk till resursverk

Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, liksom flera andra avloppsreningsverk i regionen, är i stort behov av utbyggnad och modernisering. Med Nya Sjölunda möter vi på VA SYD flera kommuners behov på ett kostnadseffektivt sätt.

Nya Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö hamn, är navet i VA SYDs samhällsprojekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. Kommuner som visar intresse att ansluta är Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala.

Ersätter mindre reningsverk 

När Nya Sjölunda är i drift alldeles intill Öresund, ersätter det flera lokala avloppsreningsverk som ligger intill mindre vattendrag. Det innebär att VA SYD lämnar tillbaka marken där de mindre avloppsreningsverken finns idag till kommunen och vattenmiljöer som i årtionden belastats av avloppsreningsverken får chans till återhämtning. Vattenmiljöpåverkan blir mindre när det renade avloppsvattnet släpps ut i Öresund än i mindre vattendrag, exempelvis Höje å som idag tar emot renat avloppsvatten från Källby avloppsreningsverk i Lund.

Gammalt reningsverk 

Sjölunda avloppsreningsverk byggdes 1963. Sedan dess har vi byggt ut verket i olika omgångar. Vi har nu kommit till en punkt där det inte längre är lönsamt att renovera anläggningen. Sjölunda har återkommande driftstörningar och har svårt att klara reningskraven. Vi behöver snart söka nya miljötillstånd för att bedriva verksamheten. 

Tuffa mål och krav 

Krav på nya tillstånd för avloppsreningen, till följd av växande städer och en skarpare miljölagstiftning, innebär att våra avloppsreningsverk måste byggas ut och moderniseras. För Nya Sjölunda avloppsreningsverk ska vi på VA SYD kunna visa att vi kan ta hand om allt avloppsvatten växande städer genererar och vi ska kunna garantera en bättre, mer avancerad rening. Ett av målen för Nya Sjölunda är därför att investera i teknik för läkemedelsrening. Idag släpper våra gamla avloppsreningsverk igenom läkemedelsrester och andra miljögifter till våra hav och vattendrag.

Tar vara på resurser

Målen för Nya Sjölunda utgår från VA SYDs verksamhetsmål. De är inspirerade av pågående samhällsutveckling och grundas i FNs globala mål. Framtidens avloppsreningsverk ska både rena och ta vara på resurser. Redan idag återvinner vi värmen från avloppsvattnet och återför den till staden. Genom reningsprocessen kan vi också producera biogas till kollektivtrafik och gödning till åkermark. Men vi kan göra ännu mer. Några av målen för Nya Sjölunda är:

  • Vara klimatneutralt 
  • Bidra till att projektet som helhet producerar och återför mer energi till samhället, än det förbrukar 
  • Kunna distribuera återvunnet renat vatten 
  • Samverka med företag och ta hand om sina resurser på ett hållbart sätt
  • Byggas flexibelt för att kunna anpassas efter förändringar i teknik och vattenflöde 
  • Vara 100 procent självförsörjande på vatten i processen.

 

Sidan uppdaterad: 22 oktober 2021 12:29

Innehållsansvarig: webbredaktionen