Kompletterande samråd i Åkarp den 10 januari

VA SYD har förlängt samrådstiden och bjuder in särskilt berörda i Åkarp till ett kompletterande samråd för att presentera förändrade transportvägar och samla in synpunkter.

Du som kontaktas av oss för kompletterande samråd kan lämna synpunkter till och med den 24 januari. Du kan lämna synpunkter på samrådsmötet, genom digitalt formulär, mejl eller brev. Läs mer om detta här.

Planerade förändringar
Vi har förändrat transportvägarna på grund av att förutsättningarna för de möjliga transportvägarna har förändrats under samrådstiden. Följande förändringar är gjorda:

  • Transportväg till och från schakt S33 planeras att ske via Åkerblomsväg och Bågevägen. Totalt cirka 700 lastbilstransporter under en sammanhängande period på cirka ett år.
  • Transportväg till och från schakt S41 planeras att ske via Gränsvägen. Totalt cirka 2 500 lastbilstransporter under en sammanhängande period på cirka 1,5 år.
  • Vi har även justerat schaktläget och anslutande tunnelsträckning för vad vi kallar schakt S33.

Karta över de nya transportvägarna och det nya schaktläget kan du se här (pdf). På kartan kan du även se en del av transportvägen längs järnvägen samt passage via Alnarpsvägen som vi tidigare har presenterat.

Digitalt samrådsmöte
Vi har ställt in samrådsmötet vi planerat på Stora Dalslundskolan på grund av det nuvarande pandemiläget. Du har istället möjlighet att delta vid ett digitalt möte vid samma tid. Smittspridningens utveckling gör att vi bedömer att mötet inte kan genomföras på ett tryggt sätt i skolan med hänsyn till dig och vår personal. 

Vi arrangerar det digitala samrådsmötet live klockan 18.00–20.30 måndag den 10 januari. Använd denna länk: https://us02web.zoom.us/j/89083070158

Samrådsmötet kommer att handla om:

  • Transportvägar
  • Omfattning och tider för planerad trafik.
  • Planerade skyddsåtgärder för boende i Åkarp. Till exempel tidsstyrning av transporter, vakter vid skolan, rengöring av fordon och avspärrning av arbetsområdet.
  • Justering av läge för schakt S33 och den nya tunnelsträckningen. 

Så här kommer mötet att fungera
En panel av experter från programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne presenterar förändringarna, omfattning och tider samt planerade skyddsåtgärder i Åkarp. Vi kommer att ha en chatt öppen för att du ska kunna ställa dina frågor till experterna. Vi kommer att besvara frågor från chatten under mötet. Alla frågor som skrivs i chatten registreras. Frågorna kommer att beaktas och besvaras enskilt eller samlat i samrådsredogörelsen som blir en bilaga till tillståndsansökan. Din kamera och mikrofon kommer att vara avstängd under mötet.

Kontakta oss
VA SYD har skickat inbjudan per post till dem vi bedömer kommer att bli särskilt berörda. Du är välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 040-635 10 00 eller mejla hallbaravloppsrening@vasyd.se om du inte har fått en inbjudan eller har frågor om samrådet.