Havet med en badbrygga. I bryggan finns en symbol i form av en droppe med en karta för projektet Hållbar avloppsrening

Samråd enligt miljöbalken 

VA SYD bjuder in till avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. För att möta växande städer och krav på mer avancerad rening planerar VA SYD att bygga en regional anläggning för avloppsvattenrening.

Vi kallar projektet "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne". Samrådet är din möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor under perioden 25 augusti till och med den 3 november 2021.

Samrådet i planerad form krävs av lagen eftersom det här projektet har en betydande miljöpåverkan. Samrådet är en del av processen att söka nytt tillstånd för en framtida regional avloppsvattenrening. Information och synpunkter VA SYD får in under samrådet är värdefull kunskap om hur vi påverkar samhället. Det hjälper oss att ta hänsyn, justera och förbättra planen där det är möjligt.

Öppet samråd 25 augusti – 3 november

Samrådet startade officiellt den 24 juni. Då lämnade VA SYD in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen och berörda kommuner. Nu fortsätter samrådet och under perioden 25 augusti till och med 3 november får allmänhet och fler berörda möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Under denna tidsperiod informerar VA SYD genom samrådsunderlag och samrådsmöten om hur vi planerar att bygga och driva anläggningen, samt hur du och din omgivning kan komma att påverkas.

Ta del av samrådsunderlaget

I ett så kallat samrådsunderlag kan du läsa en fördjupad beskrivning av projektet och de delar som ingår i anläggningen, ett nytt avloppsreningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, och en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda (Överföring Lund – Malmö), samt en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda (Malmö avloppstunnel).

Här kan du läsa samrådsunderlaget (digitalt, pdf):

Uppdatering 14:e oktober: de öppningar, schakter som kallas S12 och S13 i samrådsunderlaget, har justerats. Detta förändrar även var grundvattnet kan påverkas, så kallade påverkansområden. Nya kartor kan du se här (pdf): påverkansområde grundvatten S12 och påverkansområde grundvatten S13.

Du som inte har möjlighet att ta del av underlaget digitalt, kan få ett tryckt samrådsunderlag. Kontakta vår kundservice på telefon 040-635 10 00 eller mejla samrad@vasyd.se.
I kommunhuset i Burlöv, Lomma, Lund och Malmö finns även ett blädderexemplar av samrådsunderlaget tillgängligt under samrådstiden. Fråga efter blädderexemplaret i kommunhusets reception. 

Lämna dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter på flera sätt, genom:

Ange namn, adress, telefon eller mejl. Du som är fastighetsägare anger även fastighetsbeteckning.
vasyd.se/personuppgifter berättar vi mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Öppet hus och digitala samråd

Vill du veta mer om projektet kan du delta på VA SYDs planerade samrådsmöten. I september bjuder vi in till öppna, digitala presentationer. I oktober planerar vi, om
samhällsläget tillåter, öppet hus med möjlighet att prata med projektdeltagare.

Datum för samrådsaktiviteter

  • 20 september, klockan17.30–20.00: digital presentation
  • 23 september, klockan 17.30–20.00: digital presentation
  • 6 oktober, klockan 12.00–19.30: öppet hus i Burlöv, Burlöv Center
  • 7 oktober, klockan 12.00–19.30: öppet hus i Lund, Sparbanken Skåne Arena, ingång B
  • 8 oktober,  klockan 12.00–19.30: öppet hus i Malmö, Clarion Hotel Malmö Live, Plan 2, High Live 1 

Vad händer efter samrådstiden?

Hela samrådet är en del av processen att ansöka om ett tillstånd för en regional anläggning för avloppsvattenrening. Efter den 3 november samlar VA SYD ihop information, synpunkter, samt frågor och svar från samrådet i en samrådsredogörelse, som vi också publicerar här på denna projektwebbsida. Detta blir en bilaga till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som vi tar fram till tillståndsansökan för projektet. VA SYD planerar att skicka in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen 2022. Tillstånd ges tidigast 2024 och ska gälla minst fram till 2045 (så långt som kommunerna kan göra en uppskattning av befolkningsökningen).

Har du fler funderingar? Till vanliga frågor och svar om samråd och projektet

Om projektet, en regional anläggning

Projektet handlar ytterst om hur vi tillsammans kan skydda våra hav och vattendrag från föroreningar, när våra städer växer. Kravet att bygga ut och modernisera hanteringen av avloppsvatten ställs idag på gamla avloppsreningsverk runt om i hela Sverige, för att få nya tillstånd som matchar vår samhällsutveckling. VA SYD har uppdraget från sina medlemskommuner att säkra en väl fungerade avloppsvattenrening idag och i framtiden.

Projektet omfattar ett nytt reningsverk i Malmö (Nya Sjölunda), med en tunnel från Lund och från centrala Malmö till det nya reningsverket, med möjlighet att ansluta för medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Dessutom erbjuds Kävlinge, Staffanstorp och Svedala att ansluta, och bli nya medlemmar i VA SYD. För medlemskommunen Eslöv hittar VA SYD en annan lösning. 

Om Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är VA SYDs planerade utbyggnad och modernisering av vår avloppsvattenrening i flera kommuner. Bilden visar en karta på ett nytt regionalt reningsverk i Malmö, med en avloppstunnel från Lund respektive centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsver. Ett regionalt system där idag fem kommuner visar intresse att ansluta: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala. Staffanstorp och Kävlinge avvaktar fortfarande.