En regional utbyggnad

Sydvästra Skåne växer. Infrastrukturen för vårt avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Därför hjälper vi på VA SYD till med en regional lösning: Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Hållbar avloppsrening som vi förkortar satsningen, är en gemensam, regional lösning på en framtida hållbar avloppsvattenrening. Nya sjölunda avloppsreningsverk utgör navet i anläggningen och ska ta emot avloppsvatten från Burlöv, Lomma, Lund och Malmö som är medlemmar i VA SYD, samt från Svedala kommun. För Eslöv, VA SYDs femte medlemskommun, gör avståndet till Nya Sjölunda att en lokal lösning blir mer samhällsekonomisk. Kävlinge och Staffanstorp var också tidigt med i tanken om en regional lösning, men har valt att avvakta. 

Liknande utmaningar 

Våra kommuner har utmaningar med att samhällsutveckling, klimatförändringar och miljölagstiftning kräver utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverk. Bilden är den samma i hela Sverige. Flera stora utbyggnader pågår redan, bland annat i Stockholm, Kalmar och Kristianstad. 

En gemensam lösning

Utbyggnad och modernisering innebär stora kostnader och avancerad teknik som kräver ny kompetens. Att en kommun gör det själv blir väldigt svårt. Genom att gå samman kan vi lösa dessa utmaningar.

Målet med en gemensam lösning är att vi kan skapa större nytta till lägre kostnad. Det är viktigt att varje kommun känner sig trygg med att lösningen är den bästa – för kommuninvånarna och för vattenmiljön. Vattnet ser inga kommungränser. 

Hållbar avloppsrening omfattar i dagsläget tre projekt som hänger ihop och som vi samordnar i ett program: 

  • ett nytt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmös utkant intill Öresund
  • en tunnel, med en del från centrala Malmö som möter en annan från Lund vid Nya Sjölunda
  • tillstånd för ett helt system

Under första halvåret 2022 ska våra medlemskommuner fatta ett genomförandebeslut. Beslut kommer att vila på tidigare inriktningsbeslut i kommunerna.