En regional utbyggnad

Sydvästra Skåne växer. Infrastrukturen för vårt avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Därför hjälper vi på VA SYD till med en regional lösning: Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Hållbar avloppsrening som vi förkortar satsningen, är en lösning på en framtida avloppsvattenrening för flera kommuner:  våra medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, samt Svedala som vi erbjuder att bli medlemmar i VA SYD.

Liknande utmaningar 

Våra kommuner har utmaningar med att samhällsutveckling, klimatförändringar och miljölagstiftning kräver utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverk. Bilden är den samma i hela Sverige. Flera stora utbyggnader pågår redan, bland annat i Stockholm, Kalmar och Kristianstad. 

En gemensam lösning

Utbyggnad och modernisering innebär stora kostnader och avancerad teknik som kräver ny kompetens. Att en kommun gör det själv blir väldigt svårt. Genom att gå samman kan vi lösa dessa utmaningar.

Målet med en gemensam lösning är att vi kan skapa större nytta till lägre kostnad. Det är viktigt att varje kommun känner sig trygg med att lösningen är den bästa – för kommuninvånarna och för vattenmiljön. Vattnet ser inga kommungränser. 

Hållbar avloppsrening omfattar fyra projekt som hänger ihop och som vi samordnar i ett program: 

  • ett nytt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmös utkant intill Öresund
  • en tunnel från centrala Malmö
  • en tunnel från Lund
  • tillstånd för ett helt system

I början av 2022 ska våra medlemskommuner fatta ett genomförandebeslut. Beslut kommer att vila på tidigare inriktningsbeslut i kommunerna.