VA SYD utreder och planerar för en regional utbyggnad av avloppsvattenreningen för att möta växande städer och skarpare miljölagstiftning. Kartan på bilden visar den regionala lösningen, en nytt större avloppsreningsverk i Malmö, med en tunnel från Lund och en från centrala Malmö. VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö visar ett intresse att ansluta och deltar i fortsatt utredning.  Detta gäller även Svedala kommun som också visar intresse att bli medlemmar i VA SYD. Staffanstorp och Kävlinge har också möjlighet att ansluta, men har valt att avvakta. Blåa pilar visar ledningar som redan finns. Gröna pilar är nya ledningar som krävs för anslutning. Den vita droppen symboliserar Malmös centrala avloppssystem som i den här regionala lösningen kopplas ihop med Malmö avloppstunnel.

Karta över en regional avloppsvattenrening

Bilden visar hur VA SYD planerar ny infrastruktur för att rena avloppsvatten från flera kommuner på ett gemensamt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda.

Den planerade anläggningen består av tre delar; ett nytt större och modernare avloppsreningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, en avloppstunnel från Malmö och en från Lund. Anläggningen ska möta ett regionalt behov. I dagsläget är fem kommuner intresserade av anslutning: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö som är medlemmar i VA SYD samt Svedala som samtidigt erbjuds att bli medlemmar.

Genom att samverka kan vi hålla nere kostnaderna och öka samhällsnyttorna. Kommuner som väljer att ansluta kan stänga lokala avloppsreningsverk och ge plats för staden att växa, och ge vattendragen en chans att återhämta sig. Om en kommun med lokalt reningsverk väljer att inte ansluta, behöver kommunen själv lösa en nödvändig utbyggnad och modernisering av lokalt avloppsreningsverk för att klara av befolkningsökningen och skarpare lagkrav på avancerad rening.

Förklaring av kartan i bild
Den regionala anläggningen VA SYD planerar att bygga visas i orange. Blå pilar visar hur kommunerna redan idag ansluter sitt avloppsvatten till nuvarande Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Gröna pilar visar behov av nya anslutningsledningar. Den vita droppen symboliserar Malmös centrala avloppsvattenledningar som vi planerar att ansluta till Malmö avloppstunnel. Blå byggnader visar lokala avloppsreningsverk som ersätts av den nya anläggningen när den är klar.

Varför behöver vi bygga ut och modernisera avloppsreningsverken?

Många avloppsreningsverk är gamla idag. De byggdes för mindre städer och med mindre avancerad reningsteknik. Kommunerna behöver nu nya tillstånd till avloppsreningsverken som matchar hårdare miljölagstiftning och en mycket större mängd avloppsvatten. Länsstyrelsen kan ge nya tillstånd förutsatt att det finns en plan för en utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverken, som säkerställer att vi tar ansvar och möter nya behov från växande städer och nya miljökrav.

Kartan som högupplöst bild (pdf) kan du hämta här. 

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen