VA SYD utreder och planerar för en regional utbyggnad av avloppsvattenreningen för att möta växande städer och skarpare miljölagstiftning. Kartan på bilden visar den regionala lösningen, en nytt större avloppsreningsverk i Malmö, med en tunnel från Lund och en från centrala Malmö. VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö visar ett intresse att ansluta och deltar i fortsatt utredning.  Detta gäller även Svedala kommun som också visar intresse att bli medlemmar i VA SYD. Staffanstorp och Kävlinge har också möjlighet att ansluta, men har valt att avvakta. Blåa pilar visar ledningar som redan finns. Gröna pilar är nya ledningar som krävs för anslutning. Den vita droppen symboliserar Malmös centrala avloppssystem som i den här regionala lösningen kopplas ihop med Malmö avloppstunnel.

Karta över en regional avloppsvattenrening

Bilden visar projektet "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne" och hur flera kommuner kan bygga anslutningar.

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne består av tre delar; ett nytt större och modernare avloppsreningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, en avloppstunnel från Malmö och en från Lund, orangefärgade delar på bilden 

Sju kommuner som ligger på rimligt avstånd kan välja att ansluta. Medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund, och Malmö samt Svedala, Kävlinge och Staffanstorp. Genom att samverka kan vi hålla nere kostnaderna och öka samhällsnyttorna. Kommuner som väljer att ansluta kan stänga lokalt avloppsreningsverk och ge plats för staden att växa, och ge vattendragen en chans att återhämta sig. Om en kommun med lokalt reningsverk väljer att inte ansluta, behöver kommunen själv lösa en nödvändig utbyggnad och modernisering av lokalt avloppsreningsverk.

Bilden, kartan, visar vilka kommuner som ligger tillräckligt nära för att det ska vara lönsamt att ansluta till Hållbar avloppsrening. Medlemskommunerna samt Svedala har tagit ett inriktningsbeslut att  delta i fortsatt utredning och planering. Kävlinge och Staffanstorp avvaktar. Blå pilar visar ledningar som redan finns idag och gröna pilar visar behov av nya anslutningsledningar. Den vita droppen symboliserar Malmös centrala avloppsvattenledningar som vi planerar att ansluta till Malmö avloppstunnel.

Varför behöver vi bygga ut och modernisera avloppsreningsverken?

Kommunerna behöver söka nya tillstånd till avloppsreningsverken för att få lov att fortsätta bedriva verksamheten. För att få nya tillstånd kräver Länsstyrelsen av flera kommuner en utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverken, för att kunna möta växande städer och skärpta miljökrav.

Sidan uppdaterad: 20 augusti 2021 13:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen